spomincice logoxlogo

Projekt Varne Točke

Osebam z demenco prijazen kraj

V takem kraju se ljudje z demenco počutijo varne, saj niso socialno izključeni.

Osebe z demenco želijo ostati del družbe

Tudi osebe z demenco želijo ostati aktivni del družbe. Iz odgovorov anketiranih angleških bolnikov z začetno demenco je razvidno, da je demenci prijazen kraj tisti, ki jim omogoča:

 • Da se v kraju počutijo varno, ker so npr. javna sprehajališča in parki primerno označeni in osvetljeni, sprehajalna pot pa je krožna, da ne zaidejo.
 • Da se uslužbenci v javnih službah in storitvenih dejavnostih izobražujejo o demenci. Tako zaposleni v npr. bankah, trgovinah, na pošti, v gostinskih lokalih, kinodvoranah  bolje razumejo potrebe ljudi z demenco in jim nudijo bolj kakovostne usluge.
 • Tudi zdravstvene in socialne ustanove se organizirane tako, da čim bolj zgodaj prepoznavajo ljudi z demenco, jih ustrezno zdravstveno obravnavajo in jim zagotavljajo zadostno podporo v družbi.

Zaradi staranja prebivalstva narašča število oseb tudi v občini Šentjur. Iz podatkov Statističnega urada RS je razvidno, da je leta 2003 v šentjurski občini živelo 13 % ljudi, starejših od 64 let, leta 2012 pa je znašal njihov delež že 15%. Po 65. letu starosti se razširjenost (prevalenca) Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejša oblika demence,  podvoji vsakih pet let. Na osnovi tega dejstva lahko  predvidevamo, da živi v šentjurski občini okrog 250 oseb z demenco.  Vendar niso vsi ustrezne zdravstveno oskrbovani in ne prejemajo ustrezne socialne pomoči. Največkrat zato, ker pri njih bolezen ni pravočasno prepoznana!

Spodbujajmo sposobnosti ljudi z demenco

Prav bi bilo, da bi tudi v Sloveniji ljudje z demenco soustvarjali načrte za preoblikovanje kraja v demenci prijazen kraj. Da bodo lahko živeli družbeno aktivno življenje,  ker bodo ozaveščeni prebivalci spodbujali njihove ohranjene sposobnosti.

Tega dejstva se v Spominčici Šentjur dobro zavedamo in delujemo  v duhu gesla letošnjega Svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni » Demenca–živimo skupaj«. Tudi zato smo ob sodelovanju Doma starejših Šentjur in Mladinskega centra Šentjur izvedli okroglo mizo na to temo ob mednarodnem dnevu družine v sredo, 15. 5. 2013 v Domu starejših Šentjur.  Prav vsi govorci so občuteno iskali odgovore na vprašanje kako se lahko učinkovito spopademo s socialno  izključenostjo oseb z demenco. Pomen medgeneracijskega sodelovanja za uspešno vključevanje oseb z demenco v  družbo so prikazale prikupne plesalke Mladinskega centra Šentjur.  Doživeto so ponazorile ljubeč, spoštljiv, topel in razumevajoč odnos, ki ga ljudje z demenco tako zelo potrebujejo.

Medgeneracijsko sodelovanje se bo nedvomno zrcalilo tudi v delovanju na novo oblikovane delovne skupine pri Spominčici Šentjur. Delovna skupina bo čim prej začrtala in začela uresničevati aktivnosti za preoblikovanje kraja v demenci prijazno mesto.

Zlata Felc

 

Smo osebam z demenco prijazen kraj?

V mesecu aprilu 2014 je Šentjur, kot prvo mesto v Sloveniji, dobil varne točke za starejše. 
Na pobudo Združenja zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur je v začetku leta 2013 začela z delom Skupina za oblikovanje Šentjurja dementnim osebam prijaznega kraja. V delovni skupini, ki ji predsedovala Jelka Godec, so vključeni predstavniki s področja lokalne samouprave, zdravstva, farmacije, državnih ustanov s področja sociale in zdravstva, policije in predstavniki Spominčice Šentjur. Skupina si je v svojem akcijskem načrtu zadala cilj, da v letu dni oblikuje in izvede program usposabljanja za mentorje v posameznih ustanovah, ki bodo v zaključni fazi postale starostnikom prijazne ustanove. Tako so v mesecu novembru 2013 potekala enodnevna izobraževanja za vse tiste zaposlene v različnih ustanovah (policija, pošta, banka, trgovine, javni zavodi, lekarna...), ki so izrazile pripravljenost za sodelovanje. Na izobraževanju so bili prisotni zaposleni iz naslednjih ustanov: Centra za socialno delo, Doma starejših Šentjur, Ljudske univerze Šentjur, Lekarne sv. Jurij, trgovin: Mercator, Spar, Kea, Policijske postaje, Banke Koper, Občine Šentjur, Pošte, Razvojne agencije Kozjansko.
 
Namen izobraževanja je, da zaposleni v naštetih ustanovah pridobijo osnovna znanja o demenci in, da lahko prepoznajo znake demence pri njihovih strankah.
 
Ob zaključku Tedna zdravega mesta je Skupina za oblikovanje Šentjurja osebam z demenco prijaznega kraja organizirala okroglo mizo z naslovom:
 
Smo osebam z demenco prijazen kraj? V okviru tega dogodka so bile podpisane pogodbe med Spominčico Šentjur in sedmimi ustanovami z namenom vzpostavitve varnih točk za starejše.
Trenutno so na seznamu:
 • Ljudska univerza Šentjur
 • Razvojna agencija Kozjansko
 • Dom starejših Šentjur
 • Občina Šentjur
 • CSD Šentjur
 • Policijska postaja Šentjur
 • Lekarna Sveti Jurij Šentjur
 
V letu 2015 smo podpisali še  2 pogodbi:
 • Zdravstveni dom Šentjur
 • Celjske lekarne – Lekarna Šentjur
 

varne tocke

S posebnimi nalepkami označene ustanove bodo pomoči potrebni starejši našli pomoč ob morebitni stiski. Usposobljeni mentorji jim bodo znali pomagati in jim svetovati in jih pravilno usmeriti. Varne točke za starejše bodo označene z belimi nalepkami (na vhodu) na katerem bo znak Spominčice Šentjur in napis VARNA TOČKA ZA STAREJŠE. 
Mojca Stopar


 

 

 

 

VARNE TOČKE

Policijska postaja Šentjur – 2014

Center za socialno delo – 2014

Občina Šentjur – 2014

Lekarna Sveti Jurij Šentjur – 2014

Ljudska univerza Šentjur – 2014

Razvojna agencija Kozjansko – 2014

Dom starejših Šentjur – 2014

Zdravstveni dom Šentjur – 2015

Lekarna Šentjur – 2015

Knjižnica Šentjur – 2017

Pegazov dom Rogaška Slatina – 2018

Dom starejših Tezno – 2019

Dom Lenart – 2019

Dom starejših Idila Jarenina - 2019