spomincice logoxlogo

Projekt živeti z demenco

 

 

ziveti z demenco

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo novembra v sklopu projekta Živeti z demenco odprli Center za krepitev spomina. Center se nahaja v prostorih Doma ob Savinji na Jurčičevi ulici 6 v Celju.

Center za krepitev spomina nudi multi-disciplinarno obravnavo oseb z demenco in svetovanje svojcem v obliki: 

  • Informacij: o znakih demence, kje poiskati pomoč, o storitvah in programih, ki so na voljo za osebe z demenco in v pomoč njihovim svojcem.
  • Izobraževanja in treninge: o demenci, o komunikaciji z osebami z demenco, izobraževanja, ki bodo v pomoč svojcem oziroma neformalnim             oskrbovalcem v domačem okolju.

Za osebe z že potrjeno diagnozo demence in njihove svojce bodo na voljo naslednje storitve:

  • svetovanje pri načrtovanju aktivnosti in storitve skozi celoten potek bolezni,
  • pomoč pri zagotavljanju formalnih in neformalnih oblik pomoči za osebe z demenco in njihove svojce,
  • ponudba različnih delavnic in treningov za osebe z demenco in njihove svojce,
  • samopomočne skupine,
  • vikend skupnih aktivnosti za osebe z demenco in njihove svojce.

 

CENTER ZA KREPITEV SPOMINA :

  • informacije in naročanje vsak delovni dan med 8. in 10. uro ter med 13. in 15. uro
  • enkrat tedensko (predavanja, delavnice, treningi za osebe z demenco in svojce…)
  • vsaka druga sobota v mesecu – multidisciplinarni timi

Informacije o izobraževanjih bodo objavljene na spletni strani in v medijih.

Za vključitev v storitve centra se lahko prijavite na telefon: 03 427 95 06 Storitve so v času trajanja projekta brezplačne.

 

 

»Živeti z demenco«

Demenca je kronična napredujoča možganska bolezen, ki prizadene višje možganske funkcije, kot so spomin, orientacija, razumevanje, razmišljanje in komunikacija, kar posledično vpliva na obnašanje bolnikov in njihove sposobnosti za opravljanje vsakodnevnih opravil. V prihodnjih desetletjih se bo zaradi staranja prebivalstva število ljudi, ki trpijo zaradi demence, drastično povečalo in do leta 2050 naj bi se kar potrojilo. V okviru Norveškega sklada v Republiki Sloveniji je projekt »Živeti z demenco« bil prepoznan kot eden pomembnejših in potrjen za sofinanciranje iz Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Trend  hitrega naraščanja deleža starejših v družbi vodi v vedno večji delež starejšega prebivalstva v Sloveniji, ki je s staranjem tudi vedno bolj ogroženo za razvoj demence. Kompleksni družbeni, socialni in ekonomski vplivi naraščajočega deleža starostnikov in bolnikov z demenco v družbi narekujejo iskanje ustreznejših načinov obvladovanja in obravnave tovrstne problematike. V Sloveniji obstaja zelo malo raziskav v zvezi z demenco. Raziskav, kjer bi skupaj z uporabniki in njihovimi svojci evidentirali potrebe po storitvah in ostali pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem v skupnosti praktično ni, so pa nujne za razvoj prilagojenih (dopolnjenih ali novih) storitev in ostalih oblik pomoči.

V Slovenijii še ne poznamo  Centrov za pomoč pri demenci, ki bi osebam z demenco in njihovim svojcem na enem mestu ponujali svetovanja različnih strokovnjakov, informacije o ponudbi storitev, izobraževanja za svojce, različne delavnice in treninge za osebe z demenco, skupine samopomoči za osebe z demenco in za svojce ter mrežo (posebej za osebe z demenco in sodelovanje z njihovimi svojci) usposobljenih prostovoljcev. Prav zato je cilj projekta »Živeti z demenco« izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja za osebe, obolele z demenco in njihove svojce. V okviru projekta bomo pripravili in izvedli analizo, ki bo pomagala prepoznati potrebe po prilagojenih storitvah za osebe z demenco ter prepoznati oblike pomoči, ki bodo v pomoč svojcem. Ustanovili bomo Center za demenco ter ponudili celovito multidisciplinarno obravnavo. Usposobili bomo strokovni kader in prostovoljce za pomoč družinam, razvili program dela za osebe, obolele za demenco in dopolnili obstoječe storitve. Izobrazili in »opolnomočili« prebivalstvo v regiji s ciljem manjšati stereotipe o demenci in s pomočjo norveškega partnerja izmenjali informacije v zvezi z obvladovanjem demence ter z razvojem storitev v skupnosti  pridobili dodatna znanja.

Vodilni partner je Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje. Projekt se izvaja skupaj s partnerji: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za bolezni živčevja,  Dom ob Savinji, Center za socialno delo Celje, Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur in Stavanger University hospital iz Norveške.

Alenka Vodončnik

Zavod ZRI Celje